top of page
лого_001.png

ВІМ СТАНДАРТИ

standart.png

Узгоджена робота учасників великого проекту вимагає єдиних, зрозумілих і доступних правил, що регламентують спільну роботу.


BIM стандарт - звід загальних правил для учасників взаємодії в технології BIM.

Класифікація:

точка.png

національний;

точка.png

галузевий;

точка.png

корпоративний.

Розроблення BIM-стандарту обумовлено:

точка.png

існуванням безлічі пакетів моделювання, методологій та підходів до роботи в них;

точка.png

неузгодженістю інформації, отриманої на етапі проектування, яка спричиняє необхідність адаптації й змін;

точка.png

необхідності перевірки якості моделей, в тому числі щодо її інформаційного наповнення;

точка.png

необхідністю ставити технічні вимоги при укладанні договорів на проектування, межі робіт повинні бути прозорі для виконавців.

Основні складові BIM-стандарту:

точка.png

розподіл за ролями;

точка.png

правила створення та іменування сімейств і об'єктів моделі;

точка.png

правила формування та використання єдиної бібліотеки;

точка.png

рівні опрацювання для різних стадій;

точка.png

рівні інформаційного наповнення елементів;

точка.png

стандарти та процедури обміну інформацією, формати даних і права доступу;

точка.png

шаблони;

точка.png

стандарти імен файлів, коди редакцій;

точка.png

правила затвердження, аналізу, звітності за моделями та використання інформації з них

Результатами використання BIM-стандарту є:

2.png

Метрики для оцінки можливостей творців моделі.

3.png

Погоджений обмін інформацією.

4.png

Створення єдиного інструментарію для перевірки якості моделей.

5.png

Можливість подальшого використання інформації з високим ступенем довіри до неї.

1.png

Розуміння вимог і обсягів робіт всіма учасниками процесу взаємодії до його початку.

bottom of page